Centrum Kwiatkowskiego, stairs "B", 3rd floor

Str.: 10 lutego 16,
81-364 Gdynia, Poland

Tel.: + 48 58 661 6008
Mob.: + 48 606 415 318
E-mail: crewing@reliancepartners.pl

REGON 190482158      KRS 0000180407      NIP 5861037585

© 2005-2022 Reliance Partners Ltd.